IGF


Tomasz Kniaź
 
Tomasz Kniaź
administrator sieci komputerowej
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.29
+48 22 55 32 029
tkniaz@igf.fuw.edu.pl