IGFTomasz Kniaź

Tomasz Kniaź  
administrator sieci komputerowej
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.50
+48 22 55 32 050
tkniaz@igf.fuw.edu.pl