IGFTomasz Kniaź

Tomasz Kniaź
 
administrator sieci komputerowej
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.49
+48 22 55 32 049
tkniaz@igf.fuw.edu.pl