IGFinż. Bartosz Muszkalski

Bartosz Muszkalski
 
samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.29
+48 22 55 32 029
Bartosz.Muszkalski@fuw.edu.pl