IGF


Tomasz Suliński
 
mgr Tomasz Suliński
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Tomasz.Sulinski@fuw.edu.pl