IGFmgr Robert Grosz

Robert Grosz
 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
Robert.Grosz@fuw.edu.pl
r.grosz@uw.edu.pl

Projekt badawczy