IGF 
mgr inż. Michał Waśkiewicz
technik
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
Michal.Waskiewicz@fuw.edu.pl

Projekt badawczy