IGFmgr Dąbrówka Stępniewska

Dąbrówka Stępniewska  
specjalista
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.31
+48 22 55 32 031
Dabrowka.Stepniewska@fuw.edu.pl