IGF


Dąbrówka Stępniewska
 
mgr Dąbrówka Stępniewska
Sekretarka IGF
specjalista
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.43
+48 22 55 32 043
Dabrowka.Stepniewska@fuw.edu.pl

Członkostwo w komitetach i organizacjach

  • Wiceprzewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Pracownika Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego (DPN UW), 2023-24

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

  • 2020, szkolenie, PBN dla Importerów - Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora
  • 2021, szkolenie, Ankieter - Tworzenie i zarządzanie ankietami elektronicznymi
  • 2021, warsztaty, Nature Research Academies - Science Communication Workshop
  • 2022, szkolenie, UW Welcome Point, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Szkolenie dla pracowników UW z legalizacji pobytu
  • 2023, szkolenie, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Udostępnianie danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD