IGFmgr Dąbrówka Stępniewska

Dąbrówka Stępniewska
 
specjalista
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.43
+48 22 55 32 043
Dabrowka.Stepniewska@fuw.edu.pl