IGFmgr Artur Tomczak

Artur Tomczak
 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.17
Artur.Tomczak@fuw.edu.pl

Projekt badawczy