IGF


Artur Tomczak
 
mgr Artur Tomczak
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.17
+48 22 55 32 017
Artur.Tomczak@fuw.edu.pl

Projekt badawczy

Eksperyment