IGFTemat pracy dyplomowej

Badania sedymentacji w basenie sedymentacyjnem: zastosowanie dla nietypowych rzek

Promotor: L. Czechowski

Rodzaj pracy: Magisterska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFL

Okres dostępności: 2018/2020

W ramach pracy magisterskiej przewidziene jest zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymetów z nietypowymi ciekaczami lub substancjami transportowanymi. 


Cofnij