IGFTemat pracy dyplomowej

Allergenic pollen measurements with lidar (realization in Polish or English).

Promotor: Iwona S. Stachlewska

Rodzaj pracy: Licencjacka

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2019/2020


Cofnij