IGFTemat pracy dyplomowej

Synergistic retrieval of radar-lidar data for aerosol and cloud typing.

Promotor: dr Iwona S. Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW (iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl)

Rodzaj pracy: Doktorska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2017/2020

Temat realizowany przez mgr. Dongxianga Wanga.

Osoba kontaktowa: dr Iwona Stachlewska.


Cofnij