IGFRozprawy habilitacyjne

Ekscytony w półprzewodnikach: poza konwencjonalne oddziaływanie kulombowskie

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alessandro Surrente

Politechnika Wrocławska

2022


Cofnij