IGFRozprawa Doktorska

Experimental Determination of solar and Infrared Aerosol Radiative Forcing

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Markowicz

prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr Piotr Flatau

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij