IGFPraca licencjacka

Detektor Shacka-Hartmana w pomiarze kształtu frontu falowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Roś

Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki UW

2021

Przedstawiona praca ma na celu opisanie i przybliżenie tematu działania i zastosowania detektora frontu falowego Shacka-Hartmana przy pomocy wprowadzenia teoretycznego, eksperymentu polegającego na budowie własnego układu detektora frontu falowego, przeprowadzeniu pomiarów i
analizy uzyskanych wyników, oraz opisie wykorzystania w komercyjnie dostępnym układzie detektora.
W pierwszej części zawarty zostanie opis teoretyczny powiązanych z tematem zagadnień i przytoczone odpowiednie definicje, które potrzebne są do jego zrozumienia. Poruszane będą między innymi tematyki frontu falowego, aberracji układów optycznych a także samego detektora frontu falowego Shacka-Hartmanna.
Dalsza część poświęcona jest części doświadczalnej, w której przedstawiony zostanie opis schematu i budowy układu detektora Shacka-Hartmanna razem z wszystkimi jego komponentami, na którym zostały przeprowadzone pomiary frontu falowego. Następnie przedstawione zostaną wyniki doświadczenia i proces analizy przeprowadzonej przy użyciu odpowiednich algorytmów w programie MATLAB. Przedstawione zostaną również przykładowe pomiary przy wykorzystaniu układu detektora Shacka-Hartmanna w komercyjnie dostępnym urządzeniu pomiarowym.


Cofnij