IGFPraca licencjacka

Perymetria w diagnostyce zaburzeń układu wzrokowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Natalia Flisiuk

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

Niniejsza praca porusza temat wpływu chorób ogólnoustrojowych oraz wad wzroku na pole widzenia. W części teoretycznej podjęto się opisania budowy siatkówki. Przedstawiono najważniejsze elementy, które odpowiadają za proces widzenia. Scharakteryzowano też nerw wzrokowy i tarczę nerwu wzrokowego. Podjęto się opisania pola widzenia i metod pozwalających na jego zbadanie. Uwzględniono metody automatyczne i wykonywane manualnie. Na potrzeby pracy wykonano badania pacjentów, których podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa osób miarowych bez chorób ogólnoustrojowych oraz druga grupa, którą stanowiły osoby z wadami refrakcji i chorobami ogólnoustrojowymi. Badania zostały przeprowadzono na perymetrze automatycznym serii PTS 2000 metodą perymetrii statycznej. Wykonano je w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów na przełomie maja i czerwca. Otrzymane wyniki zanalizowano i odniesiono do literatury. W wyniku otrzymanych badań stwierdzono, że choroby występujące w organizmie oraz wady wzroku mają wpływ na pole widzenia, co objawia się ubytkami i nieprawidłowościami w mapach pola widzenia. Kolejnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest to, że perymetria jest dobrym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na zdiagnozowanie chorób na wczesnym etapie rozwoju.


Cofnij