IGFPraca licencjacka

Porównanie konstrukcji soczewek w goglach narciarskich oraz ocena ich wpływu na wybrane parametry widzenia

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Zuzanna Bryła

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

Uprawianie sportów zimowych wiąże się z ryzykiem urazów oczu - zarówno mechanicznych, jak i tych spowodowanych szkodliwym promieniowaniem słonecznym (ultrafioletowym i podczerwonym). Wśród środków ochrony oczu przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów najbardziej popularne są gogle. Celem tej pracy było sprawdzenie czy gogle narciarskie wpływają na ostrość wzroku i czułość na kontrast oraz czy konstrukcje soczewek w goglach narciarskich wpływają na te parametry widzenia. W badaniu wzięło udział 10 osób w przedziale wiekowym 23 - 25 lat. Badanie obejmowało pomiar ostrości wzroku oraz czułości na kontrast w pięciu modelach gogli - dwóch z cylindrycznym i trzech ze sferycznym kształtem soczewek - przy patrzeniu na wprost oraz przez peryferyjne części soczewek. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono wpływ gogli narciarskich na ostrość wzroku, a także brak wpływu gogli oraz konstrukcji soczewek w goglach na czułość kontrastową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ograniczenia badania takie jak mała grupa pacjentów, gogle narciarskie o różnych parametrach i powłokach czy warunki gabinetowe, które nie zawsze odpowiadają warunkom pogodowym panującym na stoku.


Cofnij