IGFPraca licencjacka

Analiza transmitancji światła w zakresie HEV przez soczewki kontaktowe

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Izabela Wąsik

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

Za pomocą spektrofotometru dwuwiązkowego Cary 100 (Agilent Technologies) zmierzono transmitancję światła przez soczewki kontaktowe w zakresie fal elektromagnetycznych od 200 do 800nm z szczególnym zwróceniem uwagi na fale wysokoenergetycznego światła widzialnego (HEV). Przebadano 12 soczewek różnego rodzaju od 4 różnych producentów – Johnson and Johnson, Alcon, Bausch and Lomb i Cooper Vision. Badanie wykazało, że soczewki przepuszczają światło w niejednakowy sposób. Kolorowe soczewki kontaktowe wykazują obniżoną transmitancję w całym zakresie promieniowania widzialnego względem pozostałych. Natomiast soczewki z filtrem UV (ACUVUE OASYS z rozwiązaniem Transitions Light Intelligent Technology, Acuvue Oasys 1-day, ACUVUE OASYS, Biotrue ONEday i 1-day Acuvue Moist) ograniczają transmitancję w zakresie wysokoenergetycznego światła HEV. W przypadku pozostałych soczewek nie zauważono większych niż 10% spadków transmitancji w zakresie światła widzialnego.


Cofnij