IGFPraca licencjacka

Filtracja częstości przestrzennych w układzie korelatora 4f w analizie obrazów medycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Dziedzic

Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki UW

2020

Praca obejmuje zagadnienia wprowadzające do tematyki analizy obrazów medycznych opartej na filtracji częstości przestrzennych i korelacji. We wstępie zostały wytłumaczone podstawowe pojęcia z zakresu optyki fourierowskiej. Następnie zbudowany został prosty układ korelatora optycznego pozwalający na filtrację częstości przestrzennych. Omówiona została zasada działania optycznego korelatora czteroogniskowego.


Cofnij