IGFRozprawa Doktorska

Przygotowanie i charakteryzacja elektrod z tlenków mieszanych w zastosowaniach fotoelektrochemicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Mateusz Bieńkowski

Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

2019


Cofnij