IGFRozprawa Doktorska

Efekty plazmonowe w układach nanocząstek metalicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Anna Kluczyk-Korch

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2019


Cofnij