IGFRozprawy habilitacyjne

Zaburzenia sensoryczno-móżdżkowe u osób z deficytami widzenia obuocznego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Przekoracka-Krawczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2020


Cofnij