IGFPraca licencjacka

Wpływ soczewek okularowych filtrujących światło niebieskie na czułość kontrastową i postrzeganie kolorów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Zofia Klekot

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Przeprowadzono badania kliniczne z wykorzystaniem testu czułości kontrastowej Pelli-Robson oraz testu widzenia barwnego Farnswortha-Munsella 100 Hue. W badaniach wzięła udział grupa piętnastu młodych dorosłych (21-28 lat). Wykonywali oni testy z wykorzystaniem trzech par soczewek pokrytych powłokami ograniczającymi światło niebieskie: Ideal Max Blue UV – JZO, BlueControl – Hoya, SeeCoat Blue UV – Nikon oraz parą soczewek kontrolnych z powłoką Ideal UV – JZO. Przy użyciu spektrofotometru zmierzono transmitancję widmową tych soczewek. Filtracja światła niebieskiego nie wpłynęła na czułość kontrastową badanych. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między wynikami całkowitej sumy błędów popełnianych w teście widzenia barwnego przy wykorzystaniu soczewek kontrolnych i soczewek filtrujących światło niebieskie


Cofnij