IGFPraca licencjacka

Pomiar ORA (Ocular Residual Astigmatism). Porównanie całkowitego astygmatyzmu oka i astygmatyzmu rogówkowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Gotowicka

Jacek Pniewski, Małgorzata Patrzykont

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Astygmatyzm to monochromatyczna aberracja układu optycznego, która wynika z braku symetrii obrotowej układu względem osi optycznej. W przypadku ludzkiego oka może to powodować zniekształcenie lub niewyraźne widzenie z każdej odległości. Astygmatyzm całkowity oka dzieli się na astygmatyzm rogówkowy, którego źródłem jest przednia powierzchnia rogówki, oraz astygmatyzm wewnętrzny, do którego przyczynia się tylna powierzchnia rogówki i/lub soczewka. W pracy wykonano pomiar ORA, czyli pomiar astygmatyzmu wewnętrznego. Dodatkowo wyznaczono szacowany całkowity astygmatyzm oka za pomocą reguły Javala i porównano do astygmatyzmu manifestowanego. Badanie objęło pomiary składowych astygmatyzmu 20 młodych dorosłych uczestników. ORA wyznaczono poprzez różnicę astygmatyzmu manifestowanego określonego subiektywnym badaniem refrakcji oraz astygmatyzmu rogówkowego zmierzonego aberrometrem Visionix L80 Wave+. Wykazano, że astygmatyzm wewnętrzny w każdym przypadku klasyfikuje się jako przeciw regule i najczęściej zawiera się w zakresie od -1,00 do -0,75 dioptrii. Wykazano istotnie statystycznie różnice między wynikami astygmatyzmu szacowanego i manifestowanego, a zarazem istotną korelację. Reguła Javala w większości przypadków się nie sprawdziła, lecz można traktować ją jako wskazówkę na wstępnych etapach diagnostyki.


Cofnij