IGFRozprawa Doktorska

Badania własności aerozoli i chmur przy użyciu synergicznych pomiarów lidarowych i radarowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

mgr Dongxiang Wang

dr hab. Iwona Stachlewska

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020


Cofnij