IGFPraca magisterska

Rozpoznawanie struktur liniowych i komórkowych w obrazach radiolokacyjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Zdzisław Dziewit

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1988


Cofnij