IGFPraca licencjacka

Zmiany ostrości widzenia, ocena topografii rogówki po zabiegu ReLEx SMILE i FemtoLASIK.

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Gębicka

dr Maciej Sokołowski, mgr Małgorzata Patrzykont

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Metody korekcji wad wzroku są w ciągłym rozwoju, a liczba osób dla których zabieg stał się alternatywą dla używania okularów i soczewek kontaktowych rośnie. Niniejsza praca dyplomowa dotyczy topografii rogówki, wad refrakcji oraz zabiegów z zakresu chirurgii laserowej rogówki - FemtoLASIK oraz ReLEx® SMILE, będących podstawą współczesnej chirurgii refrakcyjnej, wykorzystującej technologię lasera femtosekundowego i ekscymerowego. Dzięki obu zabiegom następuje zmiana przedniej krzywizny rogówki, poprzez kształtowanie jej tkanek laserem, czego następstwem jest korekcja wady refrakcji. Oba zabiegi zostały porównane pod względem ostrości wzroku pacjentów, zmian topografii i pachymetrii rogówki następujących po operacji, jak i również przedstawiona została ocena satysfakcji pacjentów z obu procedur na podstawie przeprowadzonych ankiet.


Cofnij