IGF



Praca licencjacka

Statystyka opisowa parametrów pierwszej zastosowanej addycji w korekcji prezbiopii na podstawie badań własnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Warpas

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

W pracy badano związek przesunięcia wieku zastosowania pierwszej addycji względem dostępnych publikacji, a także relacje między wartością addycji a amplitudą akomodacji oraz wadą refrakcji. Przeprowadzona analiza retrospektywna potwierdziła zmiany zachodzące w oku po 40 roku życia, w zależności od wady refrakcji. Użycie pierwszych okularów do bliży nie wynikało z odmiennie zachodzących procesów starzenia oczu, ale z udogodnień pochodzących ze świata technologii.


Cofnij