IGFPraca licencjacka

Dobór pomocy optycznych dla osób słabowidzących

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Ślęzak

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Słabowidzenie to problem, który dotyczy obecnie bardzo dużej ilości osób. Świadomość osób o możliwości poprawy swojego widzenia za pomocą innych rozwiązań niż tylko okulary korekcyjne jest bardzo niska. W pracy przedstawiono definicje słabowidzenia i innych zaburzeń widzenia, a także przyczyny słabowidzenia. Opisano schemat badania takiej osoby, a także przedstawiono różne rodzaje pomocy dla osoby słabowidzącej. W ostatniej części opisano zasady, które mogą pomóc w doborze pomocy oraz wskazówki ułatwiające osobie słabowidzącej korzystanie z takiej pomocy.


Cofnij