IGFPraca magisterska

Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Kurowski

dr Konrad Bajer

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij