IGFPraca licencjacka

Plazmonowe czujniki biomolekularne

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kalina Haas

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2007

Poniższa praca przedstawia biomolekularne czujniki plazmonowe. W tradycyjnym czujniku opartym na zjawisku powierzchniowego rezonansu plazmonowego warstwę aktywną tworzy płaska powierzchnia metalu. W czulszym czujniku opartym na rezonansie zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych aktywne są nanocząsteczki metalu. W plazmonowych czujnikach światłowodowych mody oddziałują z plazmonami powierzchniowymi powstającymi w pokrywającej go warstwie metalicznej.
W czujnikach wykorzystuje się zjawisko powstawania powierzchniowych plazmonów-polarytonów na granicy metal/dielektryk w wyniku sprzęgnięcia między falą elektromagnetyczną a gazem swobodnych elektronów.
Działanie czujników polega na pomiarze zmian współczynnika załamania ośrodka dielektrycznego otaczającego warstwę metaliczną, którą tworzą unieruchomione na powierzchni sensora cząsteczki wychwytujące molekuły badanej substancji.


Cofnij