IGFPraca licencjacka

Badanie i metody korekcji wzroku u kierowców

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anita Gabryjączyk

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2016

W pracy zawarte są podstawy prawne dotyczące wymagań wzrokowych dla kierowców, które obecnie obowiązują i zostały porównane do wcześniej obwiązujących. Obowiązkiem każdego przyszłego kierowcy jest przejść badania lekarskie, które określą jego predyspozycje do prowadzenia pojazdów silnikowych. W związku z tym w pracy zostały opisane procedury badań wzroku dla kierowców zawodowych i niezawodowych. Ponieważ od niedawna zostają wydawane tylko terminowe prawa jazdy, kierowcy mają obowiązek wykonać badania kontrolne w celu przedłużenia terminu ważności prawa jazdy. Podczas kontrolnego badania wzroku specjalista dowiaduje się od badanego kierowcy o niedogodnościach związanych z prowadzeniem samochodu w różnych warunkach pogodowych. Umożliwia to dobór odpowiednich powłok soczewek okularowych w celu poprawy komfortu jazdy.


Cofnij