IGFPraca licencjacka

Sposoby korekcji wzroku u sportowców

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Juta Otrzonsek

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2016

W życiu codziennym większość czynności wykonujemy z wykorzystaniem narządu wzroku, przez co należy uznać, iż oko jest jednym z najważniejszych organów ludzkiego organizmu. Dla osób uprawiających zawodowo sport, wzrok stanowi kluczowe znaczenie. Dzięki prawidłowo funkcjonującemu narządowi wzroku, sportowcy mogą poprawiać swoje wyniki sportowe oraz rozwijać się fizycznie i psychicznie. Występujące powszechnie wady wzroku dotykają również sportowców, lecz nie stanowią one przeszkody do uprawiania aktywności fizycznych. Aby wady refrakcji nie wpływały negatywnie na możliwości rozwojowe sportowców stosuje się korekcję wad wzroku, niwelując je do minimum.
W niniejszej pracy przedstawiłam optyczne możliwości korekcji wad wzroku dla sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe, ze względu na charakterystykę danej dyscypliny. Przedstawiłam tradycyjne metody korekcji przy pomocy soczewek kontaktowych oraz okularów korekcyjnych, które mogą stosować osoby aktywne fizycznie. Wszystkie zaproponowane przeze mnie metody korekcji są powszechnie stosowane i ogólnodostępne.


Cofnij