IGFPraca licencjacka

Konstrukcje jednoogniskowych soczewek okularowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Golec

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2015

Niniejsza praca licencjacka przedstawia aspekty konstruowania soczewek okularowych i rodzaje podstawowych konstrukcji, którymi są: konstrukcja punktal, Percivala i najmniejszego błędu tangencjalnego. Przybliża historię rozwoju soczewek okularowych od starożytności po czasy współczesne. Szczególny wpływ na rozwój konstrukcji soczewek okularowych mieli: M. Tscherning, W. Wollaston, F. Ostwalt, von Rohr, E. Tillyer. Opisuje aberracje chromatyczne i monochromatyczne, zwłaszcza te najbardziej kłopotliwe dla projektantów soczewek, czyli astygmatyzm wiązki skośnej i krzywiznę pola. W ostatnim rozdziale sprawdzono konstrukcje współcześnie produkowanych soczewek okularowych tej samej mocy, ale wykonanych z materiałów o różnych współczynnikach załamania światła.


Cofnij