IGFPraca licencjacka

Soczewki wewnątrzgałkowe - rodzaje, konstrukcje, materiały

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Szostak

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2015

Jednym z głównych powodów ślepoty ludzi na świecie jest zaćma, czyli zmętnienie naturalnej soczewki. W celu przywrócenia pacjentowi zadawalającej ostrości wzroku konieczne jest usunięcie jego własnej zmętniałej soczewki i zastąpienie jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (ang. IOL). Istnieje kilka metod usunięcia katarakty m.in. ekstrakcja wewnątrztorebkowa, ekstrakcja zewnątrztorebkowa czy fakoemulsyfikacja. Ważnym czynnikiem przy doborze sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej jest jej biokompatybilność naczyniówkowa i torebkowa. Spośród soczewek wewnątrzgałkowych możemy wyróżnić takie rodzaje jak soczewki wieloogniskowe, akomodacyjne, toryczne czy asferyczne.


Cofnij