IGFPraca licencjacka

Anizometropia i anizeikonia - przyczyny i postępowanie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jakub Fic

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2013

Praca opisowa wykonana na podstawie dostępnej literatury. W pierwszym rozdziale zostały opisane podstawowe wady wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Przedstawiono również sposoby ich korekcji. Drugi i trzeci rozdział przedstawia problem, jakim jest anizometropia i anizeikonia. Opisane zostały sposoby korekcji, metody wykrywania, występowanie, dolegliwości im towarzyszące oraz przyczyny powstawania. Praca zawiera także ilustracje w celu lepszego zobrazowania problemu.


Cofnij