IGFPraca licencjacka

Nieparujące soczewki okularowe

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Urban

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2013

Para wodna skraplająca się na soczewkach okularowych utrudnia wyraźne widzenie. Może to stanowić zagrożenie dla użytkownika okularów oraz osób z jego otoczenia. Kondensacja pary wodnej następuje przy określonych parametrach wilgotności i temperatury powietrza. Hydrofobowa powierzchnia soczewki nie eliminuje problemów związanych z rozpraszaniem światła przez osadzające się na niej krople wody. Zastosowanie powłoki hydrofilowej pozwala na uzyskanie obrazu dobrej jakości. Ciągle udoskonalane są materiały oraz technologie pozwalające na hydrofilizację powierzchni soczewek okularowych. Dostępnych jest wiele rozwiązań chroniących soczewki przed zaparowywaniem. Doświadczalne porównanie ich działania pokazuje, że różnią się one nie tylko sposobem aplikacji, ale również skutecznością działania.


Cofnij