IGFPraca licencjacka

Predykcja rozwoju krótkowzroczności u dzieci w wieku 6 i 7 lat na podstawie testu dodatniej soczewki

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agata Barańska

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

Niniejsza praca jest podsumowaniem przesiewowych badań wzroku przeprowadzonych w 2016
oraz 2017 roku na grupie 451 dzieci w wieku 6-7 lat uczęszczających do przedszkoli i szkół
mieszczących się na terenie Warszawy. Badania organizowane były pod patronatem Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego, wykonane przez studentów Optyki Okularowej i Optometrii, pod
nadzorem wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. W niniejszej pracy dokonano analizy
wyników badań dotyczących ostrości wzroku oraz ostrości wzroku z soczewką dodatnią. Uzyskane
wyniki pokazują, że ponad 51% dziewczynek i ponad 41% chłopców ma obniżoną ostrość wzroku,
a ponad 68% dziewczynek i ponad 65% chłopców będzie prawdopodobnie obarczone
krótkowzrocznością w przyszłości.


Cofnij