IGFPraca licencjacka

Korelacja wyniku cover testu i badania ostrości wzroku na podstawie badań przesiewowych u dzieci wczesnoszkolnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Oscar Terwiński

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

W 2017r. zostały przeprowadzone ogólnopolskie badania przesiewowe wzroku u dzieci pod nazwą „Wzrok na 6”, organizowane pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w którym Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był partnerem projektu. W Warszawie zbadano 451 dzieci wczesnoszkolnych. W niniejszej pracy wyniki badań cover testu i ostrości wzroku zostały poddane analizie w celu znalezienia współzależności. Wykazano istotne statystycznie korelacje pomiędzy tymi badaniami w rozróżnieniu na wyniki prawidłowe i nieprawidłowe poszczególnych testów.


Cofnij