IGFPraca licencjacka

Testy optometryczne do badania zaburzeń percepcji wzrokowej u dzieci

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Monika Modzelewska

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

Percepcja wzrokowa jest złożonym procesem, który polega na rozpoznawaniu i rozróżnianiu bodźców wzrokowych pochodzących z otoczenia, jak i również ich interpretowaniu i analizie na podstawie wcześniejszych doświadczeń życiowych. W niniejszej pracy przedstawiono takie aspekty percepcji wzrokowej jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych i pamięć wzrokowa.
W kolejnej części opisane zostały również wybrane testy percepcyjne takie jak: test kopiowania kształtów Gesell’a, test niekompletnego mężczyzny, Monroe Visual Three, Reversals Frequency Test oraz Motor-Free Visual Perception Test (MVPT-3).
Przedstawiono także przykładowe ćwiczenia, które poprawiają każdy z wyżej wymienionych aspektów związanych z percepcją wzrokową, które można zarówno włączyć do terapii wzrokowej gabinetowej jak i wykonywać samodzielnie w domu.


Cofnij