IGFPraca licencjacka

Aberracja chromatyczna w wysokoindeksowych soczewkach okularowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Lach

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2017

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie zależności aberracji chromatycznej od wielkości współczynnika załamania oraz liczby Abbego materiału wykorzystywanego do produkcji soczewek okularowych.
W pracy zostały zawarte podstawowe informacje związane z naturą światła, optyką geometryczną oraz optyką okularową. Doświadczenia które wykonałem, pozwoliły mi przybliżyć wiedzę teoretyczną w sposób praktyczny, choć jedynie poglądowy.


Cofnij