IGFPraca licencjacka

Topograf rogówki - zasada działania i zastosowanie w okulistyce i optometrii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Kapusta

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2014

Praca opisuje podstawy zasad działania topografów i ich zastosowanie. Topografy rogówkowe służą do określania kształtu i mocy optycznej rogówki. Wyniki badań dokonywanych przy pomocy tych przyrządów są przedstawiane w postaci map topograficznych lub w postaci wielomianów Zernikego. Podstawowe rodzaje topografów rogówki to topograf oparty na systemie krążków Placido oraz topograf oparty na zasadzie Scheimpfluga.


Cofnij