IGFPraca licencjacka

Optometry: budowa i zasada działania

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Rabczak

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2014

W pracy przedstawiono budowę i zasady działania optometrów, czyli urządzeń służących do podmiotowego lub przedmiotowego pomiaru wady refrakcji oraz, w niektórych przypadkach, odpowiedzi i amplitudy akomodacji oka. Przedstawiono konstrukcje zarówno tradycyjnych optometrów, m.in. Badala, Scheinera, Majera, jak i bardziej zaawansowanych, opracowanych w XX w., wykorzystujących m.in. zjawiska spójności i polaryzacji światła.


Cofnij