IGFPraca licencjacka

Zastosowanie układów optyki adaptywnej w koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Przemysław Kopycki

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2014

Medyczne, bezinwazyjne obrazowanie struktur anatomicznych oka jest istotnym kierunkiem rozwoju optometrii oraz okulistyki. W pracy przedstawione zostały nowoczesne urządzenia służące do obrazowania dna oka takie jak oftalmoskop z oświetleniem szerokopolowym, skaningowy oftalmoskop laserowy oraz kamera siatkówkowa, której jednym z podukładów jest spektralny tomograf OCT, wzbogacone o moduły optyki adaptywnej pozwalające znacznie podnieść jakość otrzymywanych obrazów siatkówkowych. Opisane zostały także moduły sensoryczne oraz korekcyjne optyki adaptywnej w skład których wchodzą różnego rodzaju aberrometry (najczęściej wykorzystywany aberrometr Shack’a-Hartmann’a) i zwierciadła deformowalne.


Cofnij