IGFPraca licencjacka

Zmiany zachodzące w oku wraz z wiekiem. Postępowanie przy prezbiopii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Grzelak

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2015

Prezbiopia (starczowzroczność) nie jest chorobą ani tymczasowym schorzeniem. Jest ona naturalnym następstwem procesu starzenia się oczu i dotyczy każdego człowieka po 45 roku życia. Objawia się trudnościami w wyraźnym widzeniu położonych blisko obiektów, np. podczas czytania. Z upływem lat soczewka oka traci zdolność do akomodacji, czyli dostosowywania się i widzenia na każdą odległość. Procesu tego nie da się uniknąć. Efekt ten można jednak skompensować np. soczewkami progresywnymi, które dają możliwość widzenia we wszystkich płaszczyznach, zarówno bliży, jak i dali, a także odległościach pośrednich. Zmiany powstające w procesie inwolucji dotyczą jednak każdego odcinka oka, jak w podobnych tkankach innych narządów.


Cofnij