IGFPraca licencjacka

Fluorescencja i jej zastosowania w praktyce klinicznej przez okulistów i optometrystów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Banach

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2015

Fluorescencja jest rodzajem fotoluminescencji. Zjawisko to polega na emisji światła przez wzbudzony atom bądź cząsteczkę. Wiele praw i zasad tłumaczy naturę fluorescencji. Są to między innymi: prawo Stokesa, zasada Franka-Condona, zasada Kashy-Vavilova. Jest ona również opisywana przez czas życia, wydajność kwantową i polaryzację.
Wśród licznych zastosowań fluorescencji w niniejszej pracy omówiono jej wykorzystanie w praktyce klinicznej przez okulistów i optometrystów, którzy najczęściej do tego celu wykorzystują sól sodową fluoresceiny. Okuliści wykorzystują fluorescencję w takich badaniach jak angiografia fluoresceinowa i tonometria Goldmana, natomiast optometryści stosują ją do dopasowania soczewek kontaktowych oraz wykrycia różnych powikłań związanych z ich noszeniem.


Cofnij