IGFPraca licencjacka

Badanie wpływu oświetlenia na wyniki testu widzenia barwnego 100 HUE

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Żaglewska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2016

Zbadano wpływ rodzaju użytego oświetlenia oraz stosowania soczewek pokrytych powłoką antyrefleksyjną z filtrem światła niebieskiego na wyniki testu Farnswortha-Munsella 100 Hue. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy całkowitą sumą błędów popełnianych przez osoby z normalnym widzeniem barwnym w warunkach oświetlenia źródłem typu D65 w porównaniu do oświetlenia TL84. Filtr chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania niebieskiego na tkanki oka nie wpłynął w sposób istotny na zdolność rozróżniania barw u tych badanych. Omówiono również dwa przypadki uczestników doświadczenia, u których podejrzewa się zaburzenia widzenia barwnego.


Cofnij