IGFPraca licencjacka

Soczewki światłowodowe GRIN

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karol Stechnij

dr hab. Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2016

Niniejsza praca dotyczy soczewek GRIN, zwanych również soczewkami światłowodowymi lub gradientowymi. są to soczewki, w których występuje zmiana współczynnika załamania światła.
Praca opisuje podstawy działania soczewek GRIN oraz wzory potrzebne do zrozumienia zasad ich działania. Istotnym jej elementem jest omówienie metod wytwarzania tych soczewek.
Soczewki GRIN stosowane są głównie w elektronice i przy montażu światłowodów. Poza tym po obróbce kształtu można z nich uzyskać soczewki gradientowo-refrakcyjne o zmniejszonych aberracjach.


Cofnij