IGFPraca licencjacka

Klasyfikacja nienadzorowana w analizie zdjęć satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Wierzbowska

dr Rafał Kasztelanic

MSOŚ

2010

Zdjęcia satelitarne są obecnie jednym z powszechnie używanych narzędzi w badaniach, analizach i prognozach naukowych oraz w życiu codziennym. Do analiz obrazów satelitarnych wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia pomocnicze. Jednym z nich jest klasyfikacja. Proces ten pozwala na utworzenie nowego zdjęcia, składającego się z grup kolorystycznych określających typ terenu. W niniejszej pracy przeprowadzono klasyfikację nienadzorowaną dwóch fragmentów zdjęcia przedstawiającego teren Niziny Mazowieckiej. Rozważono różne warianty procesu w zależności od czasu trwania, ilości utworzonych klas oraz prawidłowości odzwierciedlenia rzeczywistego obrazu fotografowanego obszaru. Celem pracy było określenie jak dobrać ilość klas w zależności od rodzaju terenu występującego na badanym zdjęciu satelitarnym.


Cofnij