IGFPraca licencjacka

Test Farnswortha-Munsella 100-Hue - opracowanie procedury badania i wstępna analiza wyników

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Justyna Wosik

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2014

Test Farnswortha-Munsella 100-Hue służy do badania zdolności rozróżniania barw. Składa się z 93 krążków barwnych, które razem tworzą łagodne przejście od jednej barwy do drugiej. Do zastosowań tego testu należą: diagnozowanie zaburzeń widzenia barw, monitorowanie progresji niektórych chorób oraz ocena wpływu leków na układ nerwowy. Test należy przeprowadzać przy intensywnym oświetleniu typu „C” lub „D65”. Wykonując badanie należy wskazać pacjentowi początkowy i końcowy krążek każdego zestawu, a następnie zlecić ułożenie reszty zgodnie ze zmianą barwy. Wyniki należy nanieść na kartę badania dołączoną do testu oraz narysować diagram rozkładu błędów. Dobrą metodą na określenie stopnia oraz osi zaburzenia widzenia barwnego jest zastosowanie analizy fourierowskiej rozkładu błędów. W stawianiu diagnozy pomogą określone statystycznie normy oraz wzory rozkładu błędów dla podstawowych anomalii widzenia barwnego.


Cofnij