IGFPublikacja

Limits in measurements of contact lens surface profile using atomic force microscopy,

Brygoła R., Sęk S., Sokołowski M., Kowalczyk-Hernández M., Pniewski J.

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 165, pp. 229-234,

165, 2018, 229-234, 10.1016/j.colsurfb.2018.02.018


Cofnij