IGFPublikacja

Zawody ochrony wzroku w czasie zmiany klimatu

Pniewski J.

OPTYKA

3/2019, 2019, 44-45

Antropogeniczna (wywołana działalnością człowieka) zmiana klimatu jest faktem potwierdzonym wielokrotnie przez naukę, w tym m.in. przez fizykę, meteorologię i klimatologię. Spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy i gazu – powoduje emisję dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym. Powoduje to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi. W efekcie pojawia się lub częściej występuje wiele zjawisk, nie tylko stricte meteorologicznych. Zmiana klimatu jest już wyraźnie widoczna praktycznie na całym globie, dotknie każdego z nas oraz kolejne pokolenia i dramatycznie zmieni życie na Ziemi w najbliższych dekadach [1]. Coraz częściej mówi się o trwającej katastrofie klimatycznej oraz masowym szóstym wymieraniu zwierząt i ludzi.
Czytelników niezorientowanych w temacie, a przy tym ciekawych, jak również wątpiących (sceptyków), czy tzw. denialistów (zaprzeczających), odsyłam do portalu Nauka o klimacie[2], w którym w popularnonaukowej formie zebrano najważniejsze informacje związane ze zmianą klimatu.
W kolejnej części artykułu przedstawię wyzwania i trendy, jakim będą musieli sprostać specjaliści i specjalistki zawodów ochrony wzroku w najbliższych dekadach. Niektóre są już dobrze widoczne, zaś intensyfikacji innych dopiero się spodziewamy. Tematy klimatu i zrównoważonej gospodarki zaczynają pojawiać się w mediach związanych ze wzrokiem, a czekamy na pierwsze publikacje naukowe w tej dziedzinie.


Cofnij